Eerste stap betere bescherming van Noordzee

In delen van de Nederlandse Noordzeekust wordt vanaf volgend jaar het zeeleven beter beschermd. Voor de eerste keer wordt een deel van de Noordzee voor natuur gereserveerd, zodat het ecosysteem zich kan herstellen van intensieve visserij. In andere gebieden van de Noordzeekust geldt een verbod op visserij die de bodem beschadigt. Daarnaast krijgen bedrijven die gebruik maken van innovatieve, duurzame technieken extra ruimte om te vissen.

Greenpeace beschermt natuurgebied in Duitse Noordzee met stenen

Greenpeace legt op dit moment grote natuurstenen neer in een natuurgebied bij het eiland Sylt in het Duitse deel van de Noordzee. Ondanks de beschermde status van dit gebied, het Sylter Buitenrif, beschadigt schadelijke bodemvisserij hier veelvuldig het onderwaterleven.

Noordzee staat stijf van de schol

Er komt volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) flink meer schol voor in de Noordzee. Verwacht wordt dat ook de haringstand flink zal toenemen. Beide vissoorten hebben geprofiteerd van de afname van de visserijdruk. De toestand van de kabeljauw in de Noordzee is nog steeds zorgelijk.