Wettelijke norm nitrosaminen in ballonnen vaak overschreden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voerde in 2009 onderzoek uit naar de aanwezigheid van nitrosaminen in ballonnen. Daaruit blijkt dat in ongeveer de helft van de ballonnen hogere gehaltes zijn aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat het mogelijk is ballonnen zonder nitrosaminen te produceren. In 12 van de 80 onderzochte ballonnen is de afgifte van nitrosaminen niet waargenomen.