“Nieuwe uitsterfgolf vlinders op komst”

“De plannen voor extreme bezuinigingen op de natuur zullen leiden tot het verdwijnen van vlindersoorten”, waarschuwt Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting, in zijn nieuwjaarstoespraak.

UMCG in 2011: verantwoorde keuzes in de zorg

Het UMCG gaat zijn focus op ‘Gezond ouder worden’ (‘Healthy Ageing’) in onderzoek nu ook verder vertalen naar het onderwijs en de patiëntenzorg. Na de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren dient het UMCG in 2011 opnieuw 25 miljoen te bezuinigen.

TU Eindhoven wil in 2020 bij wereldtop horen

Om ook in 2020 van grote betekenis te kunnen zijn voor de internationale concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie moet de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

KNMP-voorzitter Smits: Samenwerken voor de patiënt

KNMP-voorzitter Jan Smits pleit in zijn nieuwjaarstoespraak voor betere samenwerking. Hiermee moet de patiënt weer centraal komen te staan. 2011 is voor apothekers een transitiejaar richting de vrije tarieven die het ministerie van VWS per 2012