Onderzoek naar de epidemiologie van nierfunctievervangende therapie

Anneke Kramer onderzocht de epidemiologie van nierfunctievervangende therapie (dialyse of transplantatie) bij zeer ernstig nierfalen. De prevalentie van chronische nierschade is redelijk gelijk binnen Europa. De incidentie van nierfunctievervangende therapie in Europa was lang stijgende maar blijft de laatste jaren min of meer stabiel, zo blijkt uit Kramers onderzoek. Wereldwijd verschilt de incidentie van nierfunctievervangende therapie sterk.

Lees meer

Preventieconsult beperkt risico hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade

Onderzoekers van VUmc hebben voor de eerstelijns gezondheidszorg een geïntegreerd pakket ontwikkeld om risico op hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierschade bij mensen van 45 jaar en ouder in kaart te brengen. Dit PreventieConsult ondersteunt de eerstelijn

Lees meer