Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders

Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders?

Met de ene patiënt met multiple sclerose gaat het lange tijd relatief goed, terwijl de ander al snel veel beperkingen heeft. Waarom is dat zo? Project Y, een grote studie onder alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, moet hier antwoord op geven. “Als we weten welke ziektemechanismen de beperkingen veroorzaken, kunnen we

Amphia steunt IGZ-standpunt over neuroloog

Het Amphia Ziekenhuis heeft op 3 februari 2012 neuroloog dr. E.A.C.M. Sanders op non-actief gesteld als gevolg van vermeend disfunctioneren. De desbetreffende neuroloog heeft op hetzelfde moment zijn praktijk in het Amphia Ziekenhuis neergelegd. De patiënten van dokter Sanders zijn toen overgedragen aan de overige neurologen binnen de maatschap en worden zorgvuldig begeleid.

Neuroloog moet werkzaamheden stoppen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft neuroloog Sanders uit Breda het bevel gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. De inspectie is van oordeel dat de neuroloog geen verantwoorde zorg levert en dat dit een reëel gevaar oplevert voor de veiligheid van patiënten.

Compensatie in het brein als basis voor nieuwe behandeling ziekte van Parkinson

Er is nieuw bewijs, dat de ziekte van Parkinson wordt voorafgegaan door een periode waarin gezonde hersengebieden functies overnemen van beschadigde gebieden. Neuroloog Bart van Nuenen deed een uniek onderzoek bij klinisch nog gezonde mensen, die door hun erfelijke aanleg een groot risico lopen om later parkinson te ontwikkelen. Van Nuenen promoveert op 22 november 2012.

Manueel Therapeuten oneens met negatieve beeldvorming beroep in Trouw

In een artikel in Trouw “Botten kraken soms link en niet beter dan aspirientje” van 26-02-2012 jl. heeft een collega Manueel Therapeut geprobeerd een verklaringsmodel te geven waarom Manuele therapie kan helpen en soms gepaard gaat met kraken.

Net als vele andere reguliere medische interventies onder andere uitgevoerd door een Neuroloog, Orthopeed, Anesthesist (pijnpoli) etc. zijn verklaringsmodellen niet evident wetenschappelijk aangetoond. Dit geldt ook voor de Manuele Therapie.

Gebruik anti-epilectica aanpassen vóór eventuele zwangerschap

Vrouwen die anti-epileptica nodig hebben en zwanger willen worden moeten ruim voor de conceptie de neuroloog consulteren en hun kinderwens kenbaar maken, zodat de medicatie, het handhaven of veranderen van de therapie, hierop afgestemd kan worden. Want uiteindelijk kan de beste therapie alleen individueel worden bepaald. Dit concludeert Janneke Boersma-Jentink op basis van haar promotieonderzoek.

Heftige ontremmingen óók kenmerkend voor Parkinson

Recent is duidelijk geworden dat stoornissen in de impulscontrole veel voorkomen bij Parkinsonpatiënten. Deze komen bijvoorbeeld tot uiting in verslavingsgedrag. Met als gevolg grote spanningen met de mensen in hun omgeving.