Regen valt vaker op droge dan op vochtige gebieden

Neerslag uit buien valt vaker op droge landoppervlakken dan op plekken met een vochtige bodem. Dat blijkt uit onderzoek van aardwetenschapper Richard de Jeu van de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s uit Engeland, Frankrijk en Oostenrijk.

De aarde verschiet voortdurend van kleur

Hogere temperaturen en meer neerslag doen planten sneller groeien. Vanuit de ruimte is dat met satellieten mooi in kaart te brengen door teruggekaatst zonlicht te meten.Planten gebruiken een deel van het zonlicht voor fotosynthese. Infrarood licht wordt teruggekaatst. De hoeveelheid teruggekaatst infrarood is daarmee een maat voor de activiteit van planten.