Samenwerking Weight Watchers en Diakonessenhuis Utrecht

Weight Watchers en het Diakonessenhuis in Utrecht zijn een samenwerking overeengekomen bij de nazorg van patiënten met een hartstoornis. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar deze vorm van nazorg wordt aangeboden.

Amphia biedt nazorg na stamceltransplantatie

Patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan kunnen vanaf nu ook in het Amphia Ziekenhuis terecht voor nazorg. Het ziekenhuis voldoet aan de eisen om patiënten met kwaadaardige bloedziekten in Breda van de noodzakelijke nazorg te voorzien. Hans Meij, directeur Innovatie van Amphia: “Met onze kennis en

Betrek huisarts meer bij nazorg kanker

Mede door een langere overleving zal het aantal mensen met kanker de komende tien jaar fors toenemen. De nazorg voor deze patiënten zal deels moeten gaan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk, waardoor het aantal contacten met de praktijk 3% zal toenemen. Onderzoekers van het NIVEL publiceerden twee scenario’s in

Huisarts moet regie krijgen in de nazorg van kanker

De huisarts moet in de nazorg voor behandelde kankerpatiënten een belangrijkere rol krijgen. Dit vraagt om een betere taakverdeling tussen specialisten en huisartsen én draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de nazorg. Dit blijkt uit het rapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn‘ van de

Primeur met ketenzorg oogpatiënten

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam biedt als eerste ziekenhuis in Nederland een nieuwe vorm van nazorg aan voor slechtziende patiënten voor wie oogheelkundige behandeling niet meer mogelijk is.

Nieuwe polikliniek verbetert nazorg na opname op Intensive Care

Vorige week is in Tergooi Hilversum een speciale polikliniek geopend voor patiënten die opgenomen zijn geweest op de afdeling Intensive Care (IC). De polikliniek richt zich op de nazorg van (ex) IC-patiënten en hun naasten en werd geopend door Gerard Innemee, lid raad van bestuur van Tergooi. Hij overhandigde een bloemetje aan de eerste patiënt.