Brandwonden, en dan?’ Een boek voor slachtoffers en betrokkenen

“Ik wil een beetje levensvreugde gaan geven”, dacht Rosalie van Rijn-Rozeman toen ze de brandwondenzorg in stapte. Nu, veertig jaar later, heeft zij haar ervaringen gebundeld in een boek: ‘Brandwonden, en dan? Een boek voor slachtoffers en betrokkenen’. Op 1 februari 2012 wordt het eerste exemplaar gepresenteerd.

Nacontroles borstkanker minder lang nodig

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Noord-Amerika en West-Europa. De overleving van patiënten met borstkanker is in de loop van de tijd aanzienlijk verbeterd. De overleving na vijf jaar is gestegen van 75% in 1970 tot 89% in 2000. Inmiddels kan borstkanker worden beschouwd als een chronische ziekte, die zelfs pas terug kan keren na 20-30 jaar.

Movir introduceert Elestia, veerkrachtige coaching

Onder de naam Elestia presenteert arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir per 1 januari 2012 een vernieuwde, onafhankelijke coaching & counselingdienst. Movir-verzekerden en inwonende gezinsleden kunnen hier op ieder moment kosteloos gebruik van maken.

Vaak depressieve klachten na zwangerschapsvergiftiging

Veel vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, voelen zich na de bevalling geestelijk minder gezond. Dit geldt vooral voor vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging. Bijna de helft van hen geeft aan depressieve klachten te hebben. Dit concludeert Meeke Hoedjes in haar onderzoek dat zij uitvoerde bij het Erasmus MC en waarop zij 14 december 2011 promoveert. Mede naar aanleiding van de resultaten is Erasmus MC een polikliniek gestart om deze vrouwen uitgebreide nazorg te verlenen.

Nazorg ex-gedetineerden strandt bij gebrek aan geld

Het kabinetsbeleid om criminaliteit terug te dringen strandt door gebrek aan geld. Het kabinet zet er juist op in ex-gedetineerden verplicht langdurig en gericht te begeleiden met zgn. justitiële maatregelen.