Veel late effecten bij genezen kinderkankerpatiënten

Kinderen hebben na succesvolle genezing van een hersentumor en leukemie vaak last van zogeheten late effecten van de behandeling – niet alleen lichamelijke, maar vaak ook neurocognitieve en psychosociale problemen. Dit constateert Eline Aukema.

Behandelinformatie aan (ex-)kankerpatienten laat te wensen over

Vier op de 10 (ex-)kankerpatienten is niet tevreden met de informatie die zij krijgen van hun behandelaar. Een kwart van de (ex-)patiënten geeft aan meer informatie te willen ontvangen van hun arts over nazorg, oorzaak en verloop van de ziekte en late effecten van de behandeling.

Patiënten die meer tevreden zijn over de verkregen informatie hebben op langere termijn minder angsten en depressies. Dat toont Olga Husson aan in het proefschrift dat zij op vrijdag 1 maart 2013 verdedigt aan Tilburg University. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) te Eindhoven.

Nazorg kanker bij huisarts

Twee tot vijf jaar na de diagnose van kanker gaan patiënten vaak naar de huisarts. Nu patiënten met kanker steeds langer overleven, moeten huisartsen zich voorbereiden op een grotere rol in de nazorg, omdat specialisten dat niet meer aankunnen. Hiervoor moeten de richtlijnen worden aangepast, betogen onderzoekers van het NIVEL in het Journal of Clinical Oncology.

Meer alledaagse klachten na kanker

Mensen die zijn behandeld voor kanker gaan vaker naar de huisarts voor alledaagse klachten zoals rugpijn, buikpijn of infecties dan de algemene bevolking. Het aantal contacten vanwege chronische ziekten en psychosociale problemen is slechts licht hoger, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Cancer.

Meerderheid hartpatiënten krijgt onvoldoende nazorg

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 mensen opgenomen na een hartinfarct of voor een hartoperatie of een preventieve dotterbehandeling. Minder dan een derde daarvan krijgt hartrevalidatie, blijkt uit onderzoek van de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en Achmea.

AYA Taskforce Radboud verbetert oncologische zorg

Jongeren met kanker en zorgprofessionals van het UMC St Radboud werken samen aan betere oncologische zorg en nazorg. Vanuit een speciaal opgerichte Taskforce richten ze zich op problemen en vragen waar jongeren rondom hun ziekte mee worstelen, zoals een kinderwens bij kanker, re-integratie, studie, seksualiteit, sport of het kunnen krijgen van een hypotheek. De AYA-Taskforce wordt gevormd door patiënten, artsen en paramedici van het UMC St Radboud en vertegenwoordigers van de Stichting Jongeren & Kanker.

Delirium voorspelt slechte prognose patiënt

Delier (of delirium) is een plotseling optredende vorm van verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties bij oudere mensen in het ziekenhuis. Ouderen met dementie lopen het grootste risico, wat de nauwe samenhang tussen deze twee stoornissen onderstreept.