kikker

Fauna herstelt voorzichtig

In de periode 1990-2014 zijn de populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Dit is een voorzichtig herstel, maar het compenseert slechts een beperkt deel van het verlies in de vorige eeuw. Het herstel is vooral te zien bij dieren van waterrijke natuurgebieden. Dit staat in het eerste

Schijnoplossing Bleker voor Hedwigepolder

Nederland komt met de zoveelste ‘schijnoplossing’ in deze poldersoap. Bleker wil slechts een deel van de Hedwigepolder onder water zetten en de rest van de afgesproken natuurcompensatie elders bij elkaar sprokkelen. De Zeeuwen hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun polders en natuur.

Definitief voorstel over natuurmaatregelen Westerschelde

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de Europese Commissie een voorstel gestuurd voor natuurherstel in de Westerschelde waarmee tweederde van de Hedwigepolder gespaard blijft.

Met de maatregelen wordt de achteruitgang van de natuur in de Westerschelde een halt toe geroepen en voldoet Nederland aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Staatssecretaris Bleker verwacht dat dit voorstel alle bezwaren van de Europese Commissie wegneemt.