Opbrengst SHO-actie voor Pakistan binnen een jaar besteed

Een jaar geleden, op 12 augustus 2010, openden de Samenwerkende Hulporganisaties giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de zware overstromingen in Pakistan. De actie bracht 27,5 miljoen euro op. De opbrengst van de actie is het afgelopen jaar besteed aan onder meer onderdak, voedsel en

Pakistan een jaar na de ramp

Eind juli is het precies een jaar geleden dat Pakistan werd getroffen door de ergste overstromingen in haar geschiedenis. Er kwamen 2.000 mensen om het leven en 18 miljoen mensen werden getroffen door het natuurgeweld.