Steeds meer tijdelijke natuur

Nederland krijgt steeds meer tijdelijke natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft na Amsterdam (9 hectare) ook aan andere gemeenten toestemming gegeven om tijdelijke natuur

Bloemen plukken in de A.Vogel tuinen

Op zaterdag 28 augustus van 14:00 tot 16:00 uur organiseert A.Vogel voor de tweede maal een plukmiddag in de A.Vogel tuinen. Dit vanwege de positieve reacties en het succes van de vorige plukmiddag. Bezoekers aan de A.Vogel tuinen

Gewasbeschermingsgids 2010 beschikbaar

De gids voor de gewasbescherming in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen is na twee jaar weer geüpdatet. De divisie Plant van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft, net als voorgaande jaren,

Zuinig zijn op groen bespaart ook geld

Alterra, onderdeel van Wageningen UR, bepleit een nieuw natuurbeleid gebaseerd op de nuttige functies van natuur en landschap. Niet bescherming van soorten staat daarbij centraal, maar het blijvend en optimaal