Nieuwe aanpak van stikstof goed voor natuur en economie

Voor 128 natuurgebieden met de Europese Natura 2000 status is het mogelijk om bedrijfsontwikkeling te combineren met natuurdoelen. Teveel stikstof is schadelijk voor de natuur en maakt het steeds moeilijker voor bedrijven om een natuurvergunning te krijgen. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de stikstofuitstoot naar beneden gebracht en extra geïnvesteerd in natuurkwaliteit. Dat is gunstig voor de natuur, maar het systeem is zo ingericht dat het ook ruimte biedt aan nieuwe bedrijvigheid.

Eerste stap betere bescherming van Noordzee

In delen van de Nederlandse Noordzeekust wordt vanaf volgend jaar het zeeleven beter beschermd. Voor de eerste keer wordt een deel van de Noordzee voor natuur gereserveerd, zodat het ecosysteem zich kan herstellen van intensieve visserij. In andere gebieden van de Noordzeekust geldt een verbod op visserij die de bodem beschadigt. Daarnaast krijgen bedrijven die gebruik maken van innovatieve, duurzame technieken extra ruimte om te vissen.

23 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft 23 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Van de 162 gebieden op land en 4 gebieden op zee zijn nu 56 gebieden