Voorlopige resultaten Nationaal Beweeg Onderzoek

Op basis van een eerste analyse van de voorlopige resultaten van het Nationaal Beweeg Onderzoek lijkt er een aantal trends waarneembaar. In vergelijking met gegevens van de bewegingsmonitor die TNO in de laatste jaren heeft uitgevoerd, lijkt de gemiddelde Nederlander minder te bewegen en meer te zitten. Bovendien lijkt er sprake van een trend dat bij een toenemend overgewicht het beweeggedrag afneemt en de persoon zijn eigen gezondheid, fitheid en energieniveau steeds lager beoordeeld. Ook de motivatie om (meer) te bewegen lijkt lager naarmate het overgewicht toeneemt.

Lees meer