Pandemrix: Geen maatregelen nodig

Er is onvoldoende bewijs om een oorzakelijke relatie tussen het gebruik van Pandemrix (griepvaccin) en narcolepsie (slaapziekte) te veronderstellen. Dit concludeert het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik

Specifiek HLA-type beschermt tegen narcolepsie

Onderzoekers van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Lausanne hebben een nieuwe, genetisch bepaalde beschermende factor ontdekt tegen de ziekte narcolepsie.

Vroege herkenning narcolepsie van groot belang

Patiënten met narcolepsie krijgen vaak ten onrechte etiketten als ‘lui’ of ‘psychisch niet in orde’ opgeplakt. Late herkenning en behandeling van de ziekte kan ernstige psychosociale gevolgen hebben, zoals problemen met opleiding, werk en relaties. De eerste Europese Narcolepsie Dag op donderdag 18 maart vraagt daarom om meer aandacht voor deze aandoening, waarvan sinds kort bekend is dat het een auto-immuunziekte is.