Risicobeoordeling van nanomaterialen

De laatste jaren is een toenemend aantal toepassingen en producten beschikbaar gekomen waarin of waarvoor nanomaterialen worden gebruikt. Mogelijke risico’s van deze materialen voor mens en milieu zijn momenteel nog onvoldoende bekend. Met het vaststellen van de “Aanbeveling Inzake de Definitie van Nanomateriaal” heeft de EC in oktober 2011 een belangrijke stap gezet om verder te komen met de risicobeoordeling van nanomaterialen.

Lees meer