Risicobeoordeling van nanomaterialen

De laatste jaren is een toenemend aantal toepassingen en producten beschikbaar gekomen waarin of waarvoor nanomaterialen worden gebruikt. Mogelijke risico’s van deze materialen voor mens en milieu zijn momenteel nog onvoldoende bekend. Met het vaststellen van de “Aanbeveling Inzake de Definitie van Nanomateriaal” heeft de EC in oktober 2011 een belangrijke stap gezet om verder te komen met de risicobeoordeling van nanomaterialen.

Nanosilica in voeding

Silica in nanovorm is aanwezig in verschillende voedingsmiddelen waaraan het additief E551 als antiklontermiddel is toegevoegd. De deeltjes uit deze voedingsmiddelen blijken de nanovorm te behouden in het maagdarmkanaal, ze lossen dus niet op.

Voor een uitspraak over de mogelijke gezondheidsrisico’s van nanosilica in voedingsproducten is meer informatie over de opname in het lichaam en eventuele ophoping in weefsels daarom van groot belang. Dit blijkt uit nieuwe publicaties in het tijdschrift Nanotoxicology en ACSnano.

Nieuwe nanodeeltjes leveren medicijnen af in bloedvaten van een tumor

Om te groeien hebben tumoren hun eigen bloedvatenstelsel nodig. Kleine stukjes RNA (siRNAs) kunnen genen in bloedvaten die betrokken zijn bij de vorming van nieuwe vaten uitschakelen, maar daarvoor moeten ze eerst wel in de cellen van de bloedvaten worden afgeleverd. Pieter Vader beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling van twee verschillende afleversystemen.

Risico’s van nanomateriaal in afval

De risico’s verbonden aan de aanwezigheid van nanomaterialen in afval vragen nadrukkelijk aandacht van overheid en producenten. Het is van belang de ontwikkeling van nieuwe generaties nanomaterialen te volgen en te kijken in hoeverre het afvalbeheer daarop aangepast moet worden.

Verbeterde opname van medicijnen in de hersenen

Inge van Rooy beschrijft in haar proefschrift is een nieuw doelgericht molecuul dat kan helpen om nanodeeltjes naar de hersenen te transporteren. Dit is belangrijk, omdat onze hersenen van het bloed worden afgeschermd door de bloed-hersenbarrière.