Symposium: Aan nachtmerries valt iets te doen

Op zaterdag 10 november 2012 komen drie experts de nieuwste inzichten uit de doeken doen over behandelingen van nachtmerries waarvan de effectiviteit is bewezen. Voor wie er mee kampt en voor hun zorgverleners is er veel bruikbare kennis te vinden op deze middag. Het symposium vindt plaats in het Planetarium in Amsterdam Zuid-Oost; de organisatie is in handen van Vereniging voor de Studie van Dromen droom (VSD).

Lees meer

Hulphond Nederland plaatst eerste hond bij veteraan met PTSS

Hulphond Nederland maakt bekend dat zij de eerste Hulphond heeft afgeleverd voor militaire veteranen met een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Dit is een geestelijke stoornis die veteranen kunnen oplopen als zij naar oorlogsgebieden worden uitgezonden.

Lees meer

Nachtmerries en chronische slapeloosheid te halveren met zelfhulptherapie

Nachtmerries en chronische slapeloosheid (insomnie) kunnen effectief behandeld worden met zelfhulptherapie. Dit blijkt uit het proefschrift van Jaap Lancee, die 15 april 2011 aan de Universiteit Utrecht promoveert op dit onderwerp. Vanwege de lage kosten en het

Lees meer