Multiple sclerose: afwijkingen in grijze stof ontrafeld

Achteruitgang bij patiënten met multiple sclerose kan – naast ontstekingsprocessen in de witte stof – worden veroorzaakt door afwijkingen in de grijze stof. Promovendus Evert-Jan Kooi onderzocht waardoor deze afwijkingen kunnen ontstaan en kwam tot een aantal verrassende ontdekkingen.