Multidisciplinaire aanpak huidkanker

Melanomen, huidtumoren die meestal ontstaan uit een moedervlek en die kunnen uitzaaien naar de rest van het lichaam, komen steeds vaker voor. Voor een optimale behandeling van melanomen is inzet en expertise van meerdere specialisten gewenst.

Invoering zorgstandaard voor diabetes nog niet voldoende

De keten van zorgverleners rond een diabetespatiënt werkt nog op veel plaatsen niet volgens de zorgstandaard. De patiënt staat nog vaak niet centraal. Vooral op langere termijn brengt dat risico’s voor de patiënt met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de mate waarin zorggroepen de zorgstandaard Diabetes hebben ingevoerd.

Zorg voor Parkinson-patiënt op één adres

De ziekte van Parkinson brengt voor de patiënt en zijn omgeving een enorme fysieke en emotionele belasting met zich mee en vraagt om complexe specialistische zorg. In Noord-Nederland is de kwaliteit van deze specialistische zorg voor deze patiënt goed. De organisatie ervan kan veel beter, vinden de betrokken instellingen.

Het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Zorggroep Groningen presenteerden daarom hun plannen voor één centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland. Tevens gaven zij een toelichting op het hieraan verbonden zorgnetwerk voor Parkinson-patiënten, waarin ook huisartsen, apothekers, thuiszorg en andere ziekenhuizen participeren. De drie zorginstellingen ondertekenden hiertoe een gezamenlijke intentieovereenkomst.