Multidisciplinaire behandeling geeft blijvend gewichtsverlies kleine kinderen

Een intensieve behandeling van jonge kinderen tussen de 3 en 5 jaar met overgewicht en obesitas, heeft een blijvend gunstig effect op de gewichtsafname en de middelomtrek. Het gaat hierbij om een multidisciplinaire behandeling, die zich niet alleen op het kind, maar ook op de hele familie richt.

Lees meer

Invoering zorgstandaard voor diabetes nog niet voldoende

De keten van zorgverleners rond een diabetespatiënt werkt nog op veel plaatsen niet volgens de zorgstandaard. De patiënt staat nog vaak niet centraal. Vooral op langere termijn brengt dat risico’s voor de patiënt met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de mate waarin zorggroepen de zorgstandaard Diabetes hebben ingevoerd.

Lees meer

Zorg voor Parkinson-patiënt op één adres

De ziekte van Parkinson brengt voor de patiënt en zijn omgeving een enorme fysieke en emotionele belasting met zich mee en vraagt om complexe specialistische zorg. In Noord-Nederland is de kwaliteit van deze specialistische zorg voor deze patiënt goed. De organisatie ervan kan veel beter, vinden de betrokken instellingen.

Het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Zorggroep Groningen presenteerden daarom hun plannen voor één centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland. Tevens gaven zij een toelichting op het hieraan verbonden zorgnetwerk voor Parkinson-patiënten, waarin ook huisartsen, apothekers, thuiszorg en andere ziekenhuizen participeren. De drie zorginstellingen ondertekenden hiertoe een gezamenlijke intentieovereenkomst.

Lees meer