Ziekteverklaringen van allochtone patiënten bij psychotherapie

Ondanks hun grote zorgbehoefte lijken allochtone patiënten over het algemeen minder baat te hebben bij psychotherapie dan autochtonen. Dit zou deels te maken kunnen hebben met cultuurbepaalde opvattingen van patiënten over de aard en oorzaken van hun

Boeiende DVD over multiculturele zorg

Het groeiende aanbod van patiënten met een diverse culturele achtergrond houdt ook VUmc bezig. Daarom worden medewerkers gestimuleerd hun culturele competenties te ontwikkelen. Zo kunnen zij ook mensen met een niet Nederlandse achtergrond op een adequate manier zorg bieden. Door kennis van en vooral begrip voor andere culturen en hoe men omgaat met ziekte en gezondheid is het verlenen van goede zorg mogelijk. VUmc heeft samen met GGZ inGeest de dvd Kleurrijke zorgpaden gemaakt. Voor het stimuleren van meer begrip en betere zorg voor zorgvragers uit andere culturen.