Deventer Ziekenhuis hoofdingang

Deventer Ziekenhuis onderzoekt MRSA verder

Het Deventer Ziekenhuis onderzoekt of de MRSA bacterie, die eind januari 2015 is gevonden, zich verder heeft verspreid. Daartoe wordt een groep patiënten gescreend die mogelijk besmet is tijdens de opname, maar al ontslagen was toen het MRSA probleem aan het licht kwam. Sinds deze week lijkt de MRSA in het Deventer Ziekenhuis onder controle.

Smartphone bron van ziekenhuisinfecties

Vier op de vijf artsen in Nederland hebben een smartphone voor snelle toegang tot informatie. Helaas brengen de telefoons echter ook iets anders dan kennis over: ziekteverwekkers. Dat blijkt uit een literatuurstudie die student-onderzoeker Stijn Voeten en zijn begeleiders van het VUmc publiceren in Medisch Contact.

MRSA-verspreiding WZA succesvol bestreden

De MRSA-verspreiding waar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) de afgelopen twee weken mee te kampen had op verpleegafdeling B1, is succesvol bestreden. Vorige week is de betreffende afdeling gedesinfecteerd door een extern bedrijf met geavanceerde vernevelingstechniek. Zondagochtend 18 december is de opnamestop voor neurologische patiënten opgeheven en is de afdeling weer opengesteld.

‘Ziekenhuisbacterie MRSA valt niet uit te roeien’

De ziekenhuisbacterie MRSA heeft zich zo sterk aangepast aan het ziekenhuis dat hij erbuiten moeilijker kan leven. Het is een van de conclusies van een Europees onderzoek geleid door het UMC Utrecht. De resultaten worden dinsdagmiddag 29 november 2011 in Brussel gepresenteerd.

Weet wat u eet!

De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor antibioticaresistente bacteriën als ESBL, MRSA en Klebsiella (zoals in het Maasstad ziekenhuis). Termen waar we tot voor kort nog nooit van hadden gehoord.

‘Medisch interventieteam tegen resistente bacteriën’

SP-Kamerlid Henk van Gerven pleit voor een landelijk team van experts dat snel kan ingrijpen, wanneer een zorginstelling in de problemen komt door resistente bacteriën. ‘In het Maasstad Ziekenhuis zijn al 79 mensen besmet. Mogelijk zijn er zelfs 27 slachtoffers gevallen.