Beperkte opnamestop maag-, lever-, darmartsen Jeroen Bosch Ziekenhuis

De maatschap Interne Geneeskunde/Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) voert met ingang van 9 januari 2012 een beperkte patiëntenstop in. Deze patiëntenstop houdt in dat alleen urgente MDL-verwijzingen door een MDL-arts gezien kunnen worden. Een deel van de overige patiënten kan eerst door een collega-internist gezien worden; de overige patiënten worden helaas doorverwezen naar een ander ziekenhuis. De maatregel geldt alleen voor nieuwe patiënten en niet voor patiënten die reeds in behandeling zijn bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lees meer