Beperkte opnamestop maag-, lever-, darmartsen Jeroen Bosch Ziekenhuis

De maatschap Interne Geneeskunde/Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) voert met ingang van 9 januari 2012 een beperkte patiëntenstop in. Deze patiëntenstop houdt in dat alleen urgente MDL-verwijzingen door een MDL-arts gezien kunnen worden. Een deel van de overige patiënten kan eerst door een collega-internist gezien worden; de overige patiënten worden helaas doorverwezen naar een ander ziekenhuis. De maatregel geldt alleen voor nieuwe patiënten en niet voor patiënten die reeds in behandeling zijn bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.