Minder jonge verdachten van misdrijven

In 2012 hield de politie 66 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf, bijna een derde minder dan in 2007.

Grafitti, Stay Free

De daling was het grootst onder minderjarige verdachten. Naar verhouding wonen in de grote steden de meeste aangehouden jongeren.

Lees meer

Waar woont de dader?

Jasper van der Kemp analyseerde de mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering: een opsporingsmethode om de woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden te voorspellen.

criminaliteit, plaats delict

Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een (rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaatsen delict en het geografische gedrag van de dader.

Lees meer

Illegale palingfuiken in beslag genomen

Het stroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft op het Markermeer 8 illegale aalfuiken in beslag genomen. De fuiken werden op 2 juni 2012 aangetroffen tijdens een gezamenlijke actie van de NVWA en het Korps landelijke politie diensten (KLPD) afdeling IJsselmeer en Friese wateren. Het onderzoek naar degene die de illegale fuiken geplaatst heeft, loopt nog.

Lees meer

‘Nieuwe wet wekt valse verwachtingen en tast grondrechten aan’

Misdadigers die ten onrechte definitief zijn vrijgesproken van een levensdelict, moeten alsnog voor hun daad berecht kunnen worden. Dat heeft een meerderheid in de Tweede Kamer besloten op dinsdag 24 januari 2012. Volgens juriste Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen wekken kabinet en Kamer hiermee valse verwachtingen. ‘Deze wet beschermt de samenleving niet tegen zware criminelen, zoals wordt gesuggereerd. Hij roept onrust op, tast privacy aan en werkt onzorgvuldige opsporing en vervolging in de hand.’ Van Hattum promoveert op donderdag 26 januari aan de RUG op een onderzoek naar, onder meer, “Non bis in idem”, de regel die een tweede proces verbiedt.

Lees meer

Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig schoolverlaters komen naar verhouding vaak in aanraking met de politie.

Lees meer