Effectieve behandeling tegen miltvuur (antrax) ontdekt

De Nederlandse farmaceut IQ Therapeutics heeft een behandeling ontwikkeld die leidt tot volledige genezing na inademing van miltvuursporen (antrax), ook in een laat stadium van de infectie. “Deze belangrijke doorbraak