Invloed van etnische afkomst vaak overschat bij depressie

In tegenstelling tot wat wel wordt aangenomen speelt afkomst geen belangrijke rol in de ontwikkeling van angst en depressie bij niet-westerse migranten. Depressie komt weliswaar iets vaker voor in sommige bevolkingsgroepen, maar de kenmerken van depressie bij Nederlanders en Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders vertonen vooral overeenkomsten.

Lees meer

Stabiele schoolcarrière vergroot diplomakansen migrantenleerlingen

Scholieren van Marokkaanse afkomst hebben meer kans hun diploma te halen als zij niet tussentijds switchen van school. Dit is een van de resultaten van het promotieonderzoek van Liesbeth van Welie. Zij verdedigt haar proefschrift op woensdag 3 juli 2013 aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Verblijfsvergunning verbetert gezondheid

Werk, discriminatie, en belemmeringen en moeilijkheden in het dagelijkse leven, beïnvloeden de gezondheid en het zorggebruik van migranten en vluchtelingen, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL en AMC waarop Majda Lamkaddem 30 mei 2013 promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Integratietoets voor ‘legale migranten’ draagt niet bij aan integratie

Immigranten die legaal en al langer in Nederland verblijven en die Nederlander willen worden, moeten een taal- en integratietoets halen. Maar de huidige toets is niet geschikt voor veel van die potentiële nieuwe Nederlanders, concludeert juriste Ricky van Oers in haar proefschrift. Een deel zal eerder afhanken dan integreren en daarmee mist de toets zijn doel. Van Oers promoveert 1 maart 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees meer

Taalproblemen in de apotheek

Turkse en Chinese ouderen hebben de meeste problemen in de apotheek, vooral vanwege taalbarrières. Dat blijkt uit een onderzoek onder 186 ouderen met een migrantenachtergrond dat is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijnengebruik (IVM), onderzoeksinstituut Nivel en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA). Door meer werk te maken van communicatie met deze doelgroepen, kunnen apothekers volgens de organisaties betere farmaceutische zorg verlenen.

Lees meer

Gebrekkige kennis over psychische zorg voor migrantenjeugd

Om te bereiken dat kinderen uit diverse migrantengroepen in Nederland passende zorg krijgen bij psychische problemen, moet goed gekeken worden wat specifieke groepen nodig hebben. ‘De migrantenjeugd’ bestaat niet. De aanname dat migrantenkinderen in het algemeen vaker psychische problemen hebben en bovendien ondervertegenwoordigd zijn in de jeugd-GGZ, vraagt dan ook nuancering. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd dat de raad donderdag 13 septemeber 2012 publiceert.

Lees meer

Oudere migrant meer betrekken bij het zorgaanbod

Het wordt voor zorgprofessionals die in hun werk te maken hebben met de zorg voor oudere migranten een stuk eenvoudiger om bij te blijven. Ze kunnen voor achtergrondinformatie, verslagen van bijeenkomsten en verbetermogelijkheden sinds kort terecht op de website van het NPO-project Stem van de oudere migrant: www.stem-nuzo.nl.

Lees meer