Verrassende resultaten nieuw diabetesmedicijn exenatide

De traditionele aanpak van diabetes mellitus type 2, een combinatie van verandering van leefgewoonte en het medicijn metformine, is op de lange termijn vaak onvoldoende voor veel mensen, waardoor uiteindelijke behandeling met insuline noodzakelijk wordt.

Diabetesmedicijn kan tot vitaminetekort leiden

Langdurig gebruik van metformine door mensen die type-2-diabetes (suikerziekte) hebben, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan vermoeidheid, bloedarmoede en klachten van het zenuwstelsel veroorzaken.