Crimineel

Betaalde seks met minderjarigen

In het afgelopen jaar zijn net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de 14 jaar daarvoor. Sinds de strafbaarstelling, in 2000, werden er 61 klanten veroordeeld. Het werkelijk aantal klanten ligt naar verwachting aanmerkelijk hoger. Opsporen en vervolgen De opsporing en vervolging van klanten moet een blijvende

Nederland en Hongarije strijden samen tegen mensenhandel

Nederland en Hongarije gaan meer samenwerken in de aanpak van mensenhandel. Op dit moment wordt door de twee landen een actieplan uitgewerkt met afspraken over versterking van de samenwerking op het gebied van opsporing en vervolging, over het delen van kennis en om hulpverleners en potentiële slachtoffers alerter te maken op mensenhandel.

Erasmus MC leidt onderzoek illegale orgaanhandel

Het Erasmus MC gaat een internationaal onderzoeksproject leiden naar mensenhandel met het oogmerk orgaanverwijdering. Met de studie wil het Erasmus MC kennis over deze betrekkelijk nieuwe vorm van zware criminaliteit in kaart brengen zodat deze beter kan worden bestreden.

‘Moderne slavernij of gewoon werk?’

Illegale vreemdelingen geven een heel andere betekenis aan mensenhandel en uitbuiting dan de overheid. Waar de overheid spreekt over moderne slavernij, daar is er volgens migranten sprake van specifieke economische arbeidsverhoudingen met geaccepteerde en begrensde uitbuiting. Die kloof in betekenissen zorgt voor een weinig succesvol beleid ten aanzien van het verblijf en de terugkeer van illegale vreemdelingen. Dat stelt dr. Richard Staring in zijn oratie ‘Moderne slavernij, of gewoon werk?’ op vrijdag 2 december 2011. Hij gaat de bijzondere leerstoel ‘Mobiliteit, toezicht en criminaliteit’ bekleden vanwege het Erasmus Trustfonds.

Helemaal Humanitas Prijs 2011 voor maatjesproject

De Helemaal Humanitas Prijs 2011 is gewonnen door het Maatjesproject Slachtoffers Mensenhandel (MSM). De jury roemt het feit dat vooral jonge vrijwilligers dit “zware, moeilijke en dappere werk” doen.

Pilot mannenopvang verlengd

De proef met de mannenopvang in de vier grote steden wordt verlengd tot eind 2012. Dit heeft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten-Hyllner van VWS onlangs besloten.