“Durf te handelen als je ontspoorde mantelzorg ziet”

Professionals uit de zorg, beleidsambtenaren, mantelzorgers en vrijwilligers… iedereen die iets met mantelzorg te maken had, was aanwezig bij de conferentie ‘Als mantelzorg ontspoort’. De dag begon met een terugblik op het eerste jaar van het gelijknamige samenwerkingsproject. En eindigde met een oproep aan Amsterdamse zorgprofessionals om te handelen bij vermoedens van ontsporing, om zo verwaarlozing of mishandeling te voorkomen.

Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor Jeugdzorg medewerkers

Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de Jeugdzorg om over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld. De Nota van wijziging hierop is op 8 oktober 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VOG wordt ingezet als middel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Lees meer

Artsen minder machteloos met meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Artsen zijn door hun contact met de patiënt en diens familie vaak bij uitstek in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen te signaleren. De gepresenteerde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht

Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, worden per 1-1-2012 wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. De verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en)- mishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Gemakshalve spreken we van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer