Afspraken over maximale hoeveelheid melamine in babyvoeding

Tijdens een bijeenkomst van de Codex Alimentarius in Maastricht zijn onder andere afspraken gemaakt over de maximale toegestane hoeveelheid melamine in babyvoeding.

De Codex Alimentarius is een organisatie van de Verenigde Naties die wereldwijde standaarden voor voedsel ontwikkelt. Deze standaarden moeten de voedselveiligheid en eerlijke wereldhandel bevorderen.

Lees meer

Voorbruinen biedt meer bescherming tegen de zon

Geleidelijke gewenning van de huid aan UV-straling uit zonlicht door gematigd voorbruinen heeft een beschermend effect. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat gestaag zonnen onder de erytheemdrempel (wanneer de huid rood begint te worden) belangrijk bijdraagt aan de opbouw van natuurlijke

Lees meer