Steeds meer criminele vrouwen en meisjes in Nederland

De afgelopen jaren stijgt in Nederland het aantal meisjes en vrouwen dat in aanraking komt met politie en justitie. Kennis over de achtergronden en aanpak van delinquentie bij deze groep is dan ook nodig, vooral ook omdat het meeste onderzoek in de criminologie gericht is op mannen, terwijl ongeveer 30.000 meisje en vrouwen in aanraking komen met de politie waarbij delicten als vernieling en geweld sinds 2001 het hardst gestegen zijn.

Lees meer