Hulpmiddelenmarge onder druk

De omzet van medische hulpmiddelen via openbare apotheken daalde in 2008 tot € 322 miljoen. De oorzaak was de aanscherping van de door zorgverzekeraars opgelegde korting. In 2009 bedraagt de gemiddelde marge in de hulpmiddelencontracten –7,5% ten opzichte van de apotheekinkoopprijs. De medische hulpmiddelen die binnen de basisverzekering vallen vormen een sterk uiteenlopende groep producten, variërend van incontinentiematerialen, loophulpen en hoortoestellen tot gebitsprothesen en elastische kousen. Vanaf 2006 worden ook verbandmiddelen tot de hulpmiddelen gerekend. Voor die tijd maakten de verbandmiddelen onderdeel uit van de farmaceutische hulp. De apotheek levert lang niet alle hulpmiddelen en bij de marktsegmenten waarin de apotheek actief is, zijn ook andere aanbieders.