Huisarts is geen geldwolf

De manier waarop huisartsen worden betaald heeft slechts een beperkt effect op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg. De medische ethiek en richtlijnen lijken grote verschillen in de verleende zorg tegen te gaan, zo stelt Christel van Dijk in NIVEL-onderzoek waarop zij 20 juni 2012 promoveert aan Tilburg University.

Lees meer

Ik wil een goede moeder zijn

Wat zijn de overwegingen van zwangere vrouwen die voor de keuze staan om een prenatale screening op het syndroom van Down te laten uitvoeren? Dit is onderzocht door medisch ethica Elisa Garcia Gonzalez van het UMC St Radboud. Zij vond, dat bijvoorbeeld het standpunt van de vrouw over abortus hierbij geen overweging van betekenis is. Wat wel sterk meespeelt is, hoe de vrouw inschat wat het grootbrengen van een kind met het syndroom van Down voor haarzelf èn haar gezin betekent.

Lees meer

Dierproeven nodig voor aanpak ziekten immuunsysteem

Het Erasmus MC heeft voor de tweede keer een uitgebreid verslag uitgegeven over dierproeven. In dit publieksjaarverslag over 2010 ligt de nadruk op proeven voor onderzoek naar infectieziekten en het immuunsysteem. Het Erasmus MC laat hiermee zien waarom de proeven gedaan worden, hoeveel dieren er zijn gebruikt en hoe wordt omgegaan met de dieren. Het verslag informeert een breed publiek over het gebruik van proefdieren en zet aan tot nadenken. Het Erasmus MC wil graag dat meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de ethische dilemma’s.

Lees meer

NVVE biedt petitie ‘voltooid leven’ aan

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) heeft dinsdag 17 januari 2012 de petitie ‘voltooid leven’ aangeboden aan Anouchka van Miltenburg (VVD), plaatsvervangend voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Van Miltenburg is tevens woordvoerder medische ethiek van de VVD. Bijna alle andere fractiewoordvoerders op dit terrein waren hierbij ook aanwezig.

Lees meer