Specialist adviseert huisarts via iPad

Vanaf vandaag hebben huisartsen en specialisten een nieuwe mogelijkheid voor het verder verbeteren van hun patiëntenzorg. Teleconsultatiebedrijf TeleMC heeft een toepassing ontwikkeld waarmee een huisarts

Specialisten in de zorg zijn onvoldoende bereikbaar!

Een landelijk onderzoek, gehouden onder 4967 zelfstandige zorgspecialisten, toont leemtes in de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid. Bovendien blijkt de administratieve werkdruk onnodig groot. Onderzoeker Max von Kreyfelt heeft in samenwerking met VO-Consulting, BereikbaarMKB en ondersteunt door Jobcall uit Amsterdam een bereikbaarheids-onderzoek gehouden onder ZZP ‘ers in de zorg. Primair doel was het toetsen van de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid. Een slechte bereikbaarheid heeft volgens Von Kreyfelt invloed op: het contact met de client, de werkdruk en daarmee ook op de kwaliteit en kosten van de zorg.

Specialisten Maasstad Ziekenhuis beoordeeld door medewerkers

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee de medisch specialisten de kwaliteit van hun functioneren kunnen onderzoeken. De bedoeling van de meetmethode is de arts terugkoppeling te geven waardoor deze zijn/haar sterke kanten kan uitbouwen en zwakke kanten kan verbeteren.