Alle Europese burgers hebben recht op behandeling in het buitenland

Grensbewoners gaan vaker voor zorg naar het buitenland dan mensen elders in het land. In twee jaar tijd gingen 157 van de 5772 leden van het verzekerdenpanel voor zorg naar het buitenland. De meeste mensen die zorg over de grens zoeken, gaan naar een medisch specialist of voor een operatie. De tevredenheid over de zorg in het buitenland is hoog.

Medisch specialisten zetten netwerk patiëntveiligheid op

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) zet een netwerk op van medisch specialisten patiëntveiligheid. Hiermee wordt het veiligheidsprogramma van 93 ziekenhuizen (VMS) voortgezet. Dat project financiert de overheid sinds dit jaar niet meer. Medisch specialisten patiëntveiligheid zijn de artsen die in ziekenhuizen het eerste aanspreekpunt zijn voor alles rondom patiëntveiligheid. Via het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten elkaar snel en makkelijk informeren en alarmeren bij (dreigende) incidenten in de zorg.

De wederzijdse afhankelijkheid van medisch specialisten

De oogarts is in zijn klinische werk afhankelijk van andere specialismen. Andersom geldt ook dat andere specialismen afhankelijk zijn van de oogheelkunde. Stevie Tan, hoogleraar oogheelkunde, houdt in zijn oratie op 1 februari 2013 een pleidooi voor samenwerking tussen de specialismen. Hij benadrukt daarbij dat samenwerking een actief proces is.

Geen afspraken met disfunctionerende medici

Minister Edith Schippers (VWS) wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op geen enkele wijze afspraken maakt met disfunctionerende medici, maar gebruik maakt van publiekrechtelijke mogelijkheden, zoals het starten van een tuchtzaak.

Jonge medisch specialisten stressen over niet-medische zaken

Beginnend medisch specialisten voelen zich goed voorbereid op hun medische taken. Daarentegen ervaren zij hun voorbereiding op competenties zoals management, bestuurlijke zaken en omgaan met financiële aspecten van de gezondheidszorg als onvoldoende. Het grote aantal burnoutverschijnselen onder jonge specialisten is hiermee in verband te brengen, blijkt uit onderzoek van Michiel Westerman.