Vaker zelf betalen voor receptgeneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 voor meer dan 150 miljoen euro aan receptgeneesmiddelen die niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kwamen. Dit bedrag neemt de laatste jaren toe. Aan anticonceptiemiddelen werd vorig jaar ruim 64 miljoen euro niet vergoed.

Lees meer

Minder slaappillen voor nieuwe patiënten

Sinds in Nederland de vergoeding voor slaappillen is afgeschaft, hebben huisartsen minder vaak een angst- of slaapstoornis vastgesteld en bij nieuwe patiënten minder benzodiazepines voorgeschreven. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Family Medicine.

Lees meer

Omeprazol meest verstrekte geneesmiddel

Na zes jaar de ranglijst te hebben aangevoerd, moet metoprolol in 2011 maagzuurremmer omeprazol voorlaten op de lijst van meest verstrekte geneesmiddelen. Vanwege de beperking van de aanspraak op maagzuurremmers is het de vraag of omeprazol deze lijst ook in 2012 zal aanvoeren.

Lees meer

Preventief gebruik van maagzuurremmers belangrijk

Maagzuurremmers zijn voor patiënten belangrijke middelen om bij bepaalde medicijnen, zoals ontstekingsremmers, schadelijke gevolgen zoals een maagbloeding te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat door het preventief gebruik van maagzuurremmers veel ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Lees meer

Combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline wordt langer vergoed

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft bericht ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid dat de combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline langer vergoed wordt. Deze vergoeding geldt alleen voor mensen die voor 1 mei 2011 met deze therapie zijn begonnen; voor hen zou de vergoeding per 1 januari 2012 aflopen. DVN is erg blij met dit nieuws; de inspanningen achter de schermen hebben een mooie vrucht afgeworpen. DVN ziet uit naar een snelle beslissing over de definitieve vergoeding van de therapie voor deze groep patiënten en voor de groep die na 1 mei ook gebaat zou zijn geweest met deze therapie.

Lees meer

Grote verschillen in medicijnvergoedingen zorgverzekeraars

Scanwork heeft in opdracht van Teva Nederland de vergoeding 2012 voor medicijnen, die niet of gedeeltelijk in de basisverzekering worden vergoedt, nader in kaart gebracht en heeft een Toplijst samengesteld van zorgverzekeringen die een ruime dekking bieden in de aanvullende verzekering.

Lees meer