Medicijnen hebben geen vaste prijzen meer

De nieuwste wijzigingen in het zorgstelsel zijn per 1 januari 2012 ingegaan. Voor apothekers, maar ook voor hun patiënten zijn in dat opzicht de prestatiebekostiging en de vrije prijzen van medicijnen van belang. Het kan zijn dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van medicijnen die patiënten nodig hebben. Daarom start KNMP, de beroeps- … Lees meer

Geneesmiddelenconsumptie Nederland onder het gemiddelde

Het bedrag dat een Nederlander jaarlijks gemiddeld aan geneesmiddelen uitgeeft, is in 2009 gestegen tot € 341. Dit bedrag ligt 15% onder het West–Europees gemiddelde (€ 402). Het aandeel dat de Nederlandse geneesmiddeluitgaven uitmaken van de totale zorgkosten is wederom afgenomen en bedroeg 9,7%.

Lees meer

SFK ontwikkelt samen met apotheken rekenmodel vrije tarieven

Ter voorbereiding op 2012 start de SFK in juli/augustus met een meting om te onderzoeken hoeveel tijd er gemoeid is met de verrichtingen die samen de nieuwe prestaties Farmaceutische zorg vormen. Op deze manier wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de vrije tarieven die per 2012 worden ingevoerd.

Lees meer

Gematigde groei geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2010 ten opzichte van 2009 met 3% toegenomen tot een bedrag van € 4.921 miljoen. De kosten voor de geneesmiddelen namen licht af. De door de NZa hoger vastgestelde maximum tarieven leidden tot een overall stijging van de totale uitgaven.

Lees meer