“Bij veel apothekers staat het water tot aan de lippen”

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan.

Jan Smits, Voorzitter KNMP

Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag, 12 december 2012.

Lees meer

Grote regionale verschillen voorschrijfgedrag huisartsen

Limburgse patiënten worden het minst volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld. Hierdoor is de kans kleiner dat zij de meest optimale en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uit het jaarlijkse onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen. Het blijkt lastig vast te stellen waarom er grote verschillen zijn in het voorschrijfgedrag. Daarom beveelt het IVM het ministerie van Volksgezondheid aan uitgebreid onderzoek te doen.

Lees meer

‘Niet stoppen met vergoeding dure weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het College van Zorgverzekeringen (CVZ) in een brief laten weten dat zij het voorstel om te stoppen met de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziekte van Fabry niet steunt. Het conceptadvies van het CVZ (een adviesorgaan van de overheid) dat onlangs is uitgelekt, wekt ten onrechte de indruk dat zorgverzekeraars dit plan steunen.

Lees meer

Stijging geneesmiddelenuitgaven ook in 2011 gematigd

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2011 met 1,6% toegenomen tot € 5 miljard. Vooral de toename van het gebruik van dure geneesmiddelen droeg bij aan die stijging. De beperking van de aanspraak op anticonceptiva en prijsverlagingen hadden een tegengesteld effect.

Lees meer

Prognose geneesmiddelkosten over 10 jaar

De geneesmiddelkosten per inwoner van Nederland zullen in 2021 uitkomen op gemiddeld € 280, als de trends van de afgelopen tien jaar zich ongewijzigd voortzetten. Dit komt neer op een stijging van in totaal 25%. Nederland telt in 2021 volgens een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 17,3 miljoen inwoners. In 2011 stond de teller op 16,7 miljoen. Het aantal 65–plussers stijgt de komende tien jaar met bijna 35%, waardoor het aandeel 65–plussers in de Nederlandse bevolking toeneemt van 16% in 2011 naar 20% in 2021. Het aantal mensen dat jonger is dan 65 jaar neemt het komende decennium met 2% af.

Lees meer