Bespreek medicijngebruik tijdens consult

De belangrijkste redenen voor huisartsen om het in de spreekkamer wel of niet over medicijngebruik te hebben, zijn tijdsdruk en of de huisarts een patiënt goed kent of niet. Dit schrijven onderzoekers van het NIVEL in het International Joural of Person-Centered Medicine.

Minder verzuim en medicijngebruik, na psychosomatische oefentherapie

Minder arbeidsverzuim, minder medicijngebruik, minder klachten en beter kunnen omgaan met factoren die stress veroorzaken. Uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar effecten van de behandeling psychosomatische oefentherapie van patiënten met stressgerelateerde klachten bleek deze gespecialiseerde behandeling effectief.

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen. Zo steeg het aandeel mensen dat de huisarts, tandarts of fysiotherapeut consulteerde en nam het medicijngebruik toe. Dit heeft slechts ten dele