Mogelijke lekkage 5-literzakken Physioneal Clear-Flex

Meldingen wijzen op mogelijke lekkage van de 5-literzakken Physioneal Clear-Flex, een peritoneaal-dialysevloeistof. Artsen wordt gevraagd hun patiënten te informeren en hen te adviseren elke zak infusievloeistof vóór gebruik te controleren op lekken.

Allereerst na het openen van de buitenverpakking en vervolgens na het openen van de lasnaden, de zogenaamde ‘peel seals’.

Lees meer

Goede ketenafspraken essentieel voor de cliëntveiligheid

Voor een veilig medicatieproces bij kwetsbare cliënten is een goede afstemming tussen alle betrokkenen essentieel: de cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker.

Dit constateert de Taskforce Medicatieveiligheid Care, die vrijdag 30 maart 2012 haar resultaten aangeboden heeft aan Directeur Langdurige Zorg Van der Burg (VWS) en Hoofdinspecteur De Vries (IGZ). De Taskforce heeft daarbij tools ontwikkeld om de medicatieveiligheid voor cliënten in de sector langdurige zorg en zorg thuis te verbeteren.

Lees meer