Belang maagzuurremmer voor hartpatiënten onderschat

Ruim de helft van de patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten die preventief lage doses aspirine krijgen voorgeschreven én een hoge kans hebben op ernstige maag- of darmproblemen, gebruikt geen maagzuurremmers zoals is aanbevolen door de Nederlandse Expertgroep Medicatieveiligheid. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de universiteiten van British Columbia en Californië in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Ervaringen met medicijnen makkelijker melden

Ervaringen met medicijnen delen met andere gebruikers en ervaringen inzien, gaat nu nog eenvoudiger omdat de website www.meldpuntmedicijnen.nl is vernieuwd.

Daarnaast is het nu voor andere organisaties mogelijk om de meldingen op het Meldpunt Medicijnen op hun eigen website te tonen. Initiatiefnemer van de website, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), wil het aantal meldingen vergroten zodat gebruikers meer ervaringen kunnen inzien en er hun voordeel mee kunnen doen.

Merendeel medicatieproblemen veroorzaakt door niet-vermijdbare bijwerkingen

Het gros van geneesmiddelgerelateerde problemen bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten wordt veroorzaakt door niet-ernstige, niet-vermijdbare bijwerkingen. Vroege signalering hiervan en interventie kunnen het welzijn van deze patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het UMCG. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Meer prioriteit voor medicatieveiligheid

Zorgverleners die medicijnen uitdelen terwijl ze daarvoor niet bevoegd zijn, niet goed bijhouden welke medicijnen zijn toegediend en geen melding maken van fouten. Het zijn voorbeelden van risico’s voor de medicatieveiligheid én de patiëntveiligheid die het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dagelijks signaleert in zorginstellingen.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en medicatieveiligheid

Met een voorlichtingsfilm wil het IVM laten zien hoe medicatiefouten voorkomen kunnen worden en de zorg voor patiënten beter kan.

Operatieve zorg aantoonbaar beter

Door betere naleving van professionele normen en richtlijnen is de operatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd. Inspectiedruk was daarbij echter wel noodzakelijk en is dat nog steeds. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van het laatste van vijf onderzoeken die zij sinds 2006 uitvoert naar de veiligheid van het operatieve proces.