Belang maagzuurremmer voor hartpatiënten onderschat

Ruim de helft van de patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten die preventief lage doses aspirine krijgen voorgeschreven én een hoge kans hebben op ernstige maag- of darmproblemen, gebruikt geen maagzuurremmers zoals is aanbevolen door de Nederlandse Expertgroep Medicatieveiligheid. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de universiteiten van British Columbia en Californië in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Lees meer

Hulp bij verbeteren gebruik psychofarmaca

Veel thuiswonende dementiepatiënten slikken psychofarmaca en dit aantal stijgt snel. Om problemen en gezondheidsrisico’s te voorkomen, zijn het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Buurtzorg Nederland, en de Hogeschool Utrecht (HU) het project ‘Medicatiecoach’ gestart. De partijen ontwikkelen hulpmiddelen thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers voor een veiliger en beter gebruik van psychofarmaca.

Lees meer

Ervaringen met medicijnen makkelijker melden

Ervaringen met medicijnen delen met andere gebruikers en ervaringen inzien, gaat nu nog eenvoudiger omdat de website www.meldpuntmedicijnen.nl is vernieuwd.

Daarnaast is het nu voor andere organisaties mogelijk om de meldingen op het Meldpunt Medicijnen op hun eigen website te tonen. Initiatiefnemer van de website, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), wil het aantal meldingen vergroten zodat gebruikers meer ervaringen kunnen inzien en er hun voordeel mee kunnen doen.

Lees meer

ZonMw Parel voor project ‘Polyfarmacie bij ouderen’

Tijdens het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen op donderdag 31 januari 2013 is de ZonMw-Parel uitgereikt aan Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Rob van Marum namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en Anne Leendertse namens de KNMP. ZonMw-directeur Henk Smid overhandigde de Parel voor het project Polyfarmacie bij ouderen: naar een beter medicatiebeleid.

Lees meer

Merendeel medicatieproblemen veroorzaakt door niet-vermijdbare bijwerkingen

Het gros van geneesmiddelgerelateerde problemen bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten wordt veroorzaakt door niet-ernstige, niet-vermijdbare bijwerkingen. Vroege signalering hiervan en interventie kunnen het welzijn van deze patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het UMCG. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees meer

Meer prioriteit voor medicatieveiligheid

Zorgverleners die medicijnen uitdelen terwijl ze daarvoor niet bevoegd zijn, niet goed bijhouden welke medicijnen zijn toegediend en geen melding maken van fouten. Het zijn voorbeelden van risico’s voor de medicatieveiligheid én de patiëntveiligheid die het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dagelijks signaleert in zorginstellingen.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en medicatieveiligheid

Met een voorlichtingsfilm wil het IVM laten zien hoe medicatiefouten voorkomen kunnen worden en de zorg voor patiënten beter kan.

Lees meer

Operatieve zorg aantoonbaar beter

Door betere naleving van professionele normen en richtlijnen is de operatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd. Inspectiedruk was daarbij echter wel noodzakelijk en is dat nog steeds. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van het laatste van vijf onderzoeken die zij sinds 2006 uitvoert naar de veiligheid van het operatieve proces.

Lees meer