Apotheek De Fonteijn te Culemborg mag weer open

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vrijdag 20 juli 2012 het bevel tot sluiting van apotheek De Fonteijn in Culemborg opgeheven. De apotheek mag weer open, omdat zij de meest risicovolle situaties voor patiënten heeft weggenomen. Zo controleert de apotheker tijdig de recepten en medicatiebewakingsignalen en is de apotheek grondig opgeruimd. Ook is aanwezigheid van apothekers gewaarborgd.

Apotheek Seinpost onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft apotheek Seinpost in Scheveningen onder verscherpt toezicht gesteld voor de duur van drie maanden. De apotheek bleek de door de inspectie gevraagde verbeteringen op het gebied van medicatiebewaking en receptverwerking

Lancering Mediq Apotheek Online

Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, start Mediq Apotheek Online. Via www.mediq.nl kan iedereen receptgeneesmiddelen en zelfzorgproducten bestellen. Medicatiebewaking en goede farmaceutische zorg staan voorop. De patiënt kiest voor het gemak van online bestellen of voor een

Balans tussen werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen

Geneesmiddelenbewaking gaat over het ontdekken, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen, waarbij het in kaart brengen van de omgeving waarin een middel gebruikt wordt steeds belangrijker wordt. Marjolein Willemen beschrijft in haar proefschrift

Het resultaat telt: nulmeting kwaliteit apotheken 2009

Gisteren maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor de eerste keer het rapport ‘Het Resultaat Telt: Apotheken’ openbaar. Het rapport is een nulmeting onder alle openbare apotheken, gebaseerd op de gegevens uit