Uniforme behandeling redt levens

Meer uniformiteit bij de behandeling en medicatie van een acuut hartinfarct vergroot de overlevingskansen van patiënten. Cardiologen, ambulancediensten en andere hulpverleners in de regio Utrecht zetten zich in om één behandelstrategie te ontwikkelen voor patiënten. Daarbij krijgen alle patiënten ook dezelfde medicatie. Omdat elke seconde telt, vergroot een uniforme behandeling vanaf de opvang door de ambulance tot de behandeling in het ziekenhuis de kans op overleving. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn van levensbelang.

Hepatitis B beter bestreden met nieuwe generatie medicatie

De nieuwste generatie virusremmers tegen de zeer besmettelijke chronische leverziekte hepatitis B werkt niet alleen krachtiger, maar voorkomt ook dat de schade aan de lever na verloop van tijd verergert. Dat blijkt uit onderzoek van Roeland Zoutendijk, arts-onderzoeker van de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten. Hij heeft een groot Europees effectiviteitsonderzoek gedaan naar deze nieuwe generatie virusremmers.

Snelle behandeling hiv pakt goed uit

Mensen die heel recent besmet zijn geraakt met hiv kunnen het beste zo snel mogelijk na de besmetting zes maanden medicijnen gaan innemen.

Hierdoor kunnen ze later beginnen met de standaard levenslange therapie voor chronische hiv-patiënten.

Minder medicatie, meer kwaliteit

Een op de drie patiënten van de afdeling Geriatrie gebruikt na vertrek uit het Erasmus MC minder medicijnen dan bij binnenkomst.