Medicatieprotocollen leiden tot minder voorschrijffouten bij ouderen

Ouderen hebben een verhoogd risico op ongeschikte medicatievoorschriften. Clara Drenth-van Maanen, van het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (EPHOR) van het UMC Utrecht, onderzocht het voorschrijven van medicijnen aan ouderen.

Lees meer

Landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten

Tussen het voorschrijven van een recept en het toepassen van een geneesmiddel zitten heel wat stappen. Dankzij de professionaliteit van zorgverleners verloopt dit medicatieproces goed. Maar de kans dat er iets mis gaat is aanwezig en dan kunnen de gevolgen voor de patiënt groot zijn. In Nederland vinden jaarlijks ca. 16.000 acute ziekenhuisopnames plaats ten gevolge van geneesmiddelgebruik, die waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden[1]. Vandaag lanceren apothekers een landelijk meldpunt voor deze en andere medicatie-incidenten. Dat zal ertoe bijdragen dat fouten met geneesmiddelen voorkomen worden en daarmee de patiëntveiligheid wordt vergroot.

Lees meer