Cyberpesten wordt gestimuleerd door aso-media

cyberpesten

Cyberpesten is pesten dat online plaatsvindt, bijvoorbeeld via de computer of een smartphone. Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier nooit of soms naar kijken. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Anouk den Hamer. Zij onderzocht waarom jongeren gaan online pesten. … Lees meer

‘Deze vrouw is te mager’

Etalagepop vrouw

Het zien van foto’s van ultradunne modellen kunnen tienermeisjes ontevreden maken over hun eigen lichaam. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de context, bijvoorbeeld een tekst, zoals een ‘disclaimer’ of commentaar van leeftijdsgenoten waarin meisjes die foto’s bekijken. Dit is de uitkomst van het promotieonderzoek op het snijvlak van gezondheidswetenschappen en media-onderzoek van Jolanda … Lees meer

Media beïnvloeden verkiezingen negatief

De media besteden bij verkiezingscampagnes meer aandacht aan de politieke strijd dan aan politieke onderwerpen en ze doen dit op een overwegend negatieve toon. Ook berichten de media veelvuldig over personen in plaats van de partijen die ze vertegenwoordigen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Janet Takens. De hoeveelheid aandacht voor de politieke strijd, individuele politici en negatief nieuws is sinds 2002 echter afgenomen. Wel richten de media zich steeds meer op de partijleiders in plaats van de politieke partijen.

Lees meer

Een op twee Nederlanders wil keurmerk voor journalistieke kwaliteit

De helft van de bevolking steunt het instellen van een onafhankelijk keurmerk dat het publiek laat zien welke nieuwsmedia journalistieke kwaliteit leveren. Drie op vijf Nederlanders willen dat nieuwsmedia financieel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die kwalitatief slechte berichtgeving veroorzaakt. Ruim zestig procent van het publiek noemt het belangrijk dat nieuwsmedia goed naar klachten en wensen luisteren.

Lees meer

Geen toename negatieve campagnevoering in Nederland

De toename in negatieve campagnevoering (negative campaigning) is een terugkerend thema in de mediaberichtgeving en in politieke commentaren tijdens verkiezingscampagnes. Iedere keer als een partij of politicus een politieke tegenstander hard aanvalt, speculeren journalisten, politici, maar ook wetenschappers over een stijging in aanvalsgedrag en de gevolgen daarvan voor de democratie.

Lees meer