Echte leiders dienen

Onderzoek wijst uit dat medewerkers minder contraproductief gedrag vertonen (zoals pesten, sabotage, informatie achterhouden en verzuim) als ze een leider hebben die oprecht betrokken is. In organisaties waar de leider vooral met zichzelf bezig is, voelen medewerkers zich minder gehoord en begrepen en daardoor hebben ze de neiging meer contraproductief gedrag te vertonen. Daarom dienen leiders minder met zichzelf bezig te zijn en meer met hun medewerkers.

Lees meer

Omgeving ook van invloed op moreel verantwoord gedrag

Of mensen de goede keuze maken binnen hun organisatie is niet alleen afhankelijk van hun eigen morele waarden maar ook van de mensen om hen heen. Dit kan invloed hebben op de manier waarop ethische faux-pas worden besproken en gerapporteerd binnen organisaties.

Lees meer

Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers

Medewerkers die zich in hun werk beter ondersteund voelen, leveren meer inzet en dragen daarmee bij aan de prestaties van hun team en de organisatie. Dit betekent dat het loont om te investeren in ondersteuning van medewerkers.

Zowel medewerkers als organisatie plukken daarvan de vruchten: meer werktevredenheid en betere prestaties. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Eva Knies.

Lees meer

Klein bedrijf doet na ongeval te weinig aan veiligheid

Veel kleine bedrijven nemen na een arbeidsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

Lees meer

Doe mee aan een online enquête over bezuinigingen, integriteit en werk

Uit (internationale) onderzoeken en signalen lijken de huidige bezuinigingen invloed te hebben op de integriteit van medewerkers en het integriteitsbeleid van organisaties.

Om daar meer zicht op te krijgen, zijn alle medewerkers en bestuurders van harte uitgenodigd om op negen stellingen te reageren. Bijvoorbeeld over de toename of juist afname van het aantal meldingen over (vermeende) integriteitsschendingen.

Lees meer