Veranderingen voor schooljaar 2018-2019

Veranderingen voor schooljaar 2018-2019

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht: Meer ruimte voor invalkrachten Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Lees hier meer. Afwijken onderwijstijd Net … Lees meer

Schoolkosten vergoed bij laag inkomen

schoolkosten

Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het mbo hoeven zich geen zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen. Mbo-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al … Lees meer

‘Menselijke maat de norm in mbo’

Jet Bussemaker

Studenten en docenten moeten zich thuis voelen in het middelbaar beroepsonderwijs en wat te kiezen hebben. Daarom worden ‘grote’ mbo-scholen in principe verplicht hun opleidingen te verdelen in zelfstandige ‘mbo-colleges’ met een duidelijk herkenbaar en samenhangend opleidingsaanbod dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Aan het hoofd van deze colleges staat een collegedirecteur als aanspreekpunt … Lees meer

Flexibel MBO-onderwijs vergoot kansen op arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

“Scholen en bedrijven moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor een succesvolle start van jongeren op de arbeidsmarkt en daarover regionale afspraken maken. Juist ook voor die groep jongeren voor wie het halen van een diploma niet altijd een vanzelfsprekendheid is. We moeten voorkomen dat zij werkloos worden en thuis op de bank belanden door hen … Lees meer

Hbo-verpleegkundige voelt zich meest competent

verpleegkundige

Hbo-verpleegkundigen in ziekenhuizen, de GGZ en de thuiszorg voelen zich meer competent dan mbo-verpleegkundigen. Zij vinden vaker dat zij de competenties beheersen die van belang zijn in de huidige gezondheidszorg. Dit blijkt uit onderzoek naar accentverschuivingen in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. In de gezondheidszorg van nu staan vakbekwaamheid, communicatie, samenwerking, professionele … Lees meer

Uitblinkersverkiezing 2015 van start

Uitblinkersverkiezing 2014

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, heeft maandag 15 juni 2015 de aftrap gedaan voor de online stemming van de Uitblinkersverkiezing 2015. In een Ditismbo challenge 2015 op de social mediakanalen van Dit is mbo roept hij politieke kopstukken Tanja Jadnanansing (PvdA), Anne-Wil Lucas (VVD), voorzitter SBB Michael van Straalen en locoburgemeester van … Lees meer

Singapore wil leren van Nederlands onderwijs

Het Nederlandse onderwijs trekt wederom belangstelling vanuit het buitenland. Deze week brengt een grote onderwijsdelegatie, onder leiding van onderwijsminister Heng Swee Keat, een bezoek aan Nederland. Het bezoek is op uitnodiging van minister Jet Bussemaker (Onderwijs). Middelbaar beroepsonderwijs Singapore scoort net als Nederland hoog op de internationale onderwijsranglijsten, maar heeft belangstelling om elementen van het … Lees meer