Matchfixing veilig en anoniem melden

Minister Edith Schippers (Sport) laat een uitgebreid onderzoek instellen naar de vraag of matchfixing in Nederland plaatsvindt en hoe daar op een effectieve manier tegen opgetreden kan worden. Gelet op de eventuele risico’s voor tipgevers/getuigen wordt de mogelijkheid gecreëerd om veilig en anoniem melding te doen van matchfixing. In het onderzoek werkt Schippers nauw samen met haar collega’s van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer wordt vandaag per brief over de opzet van het onderzoek naar matchfixing geïnformeerd.

Lees meer