Geloof in God neemt af, geloof in ‘iets’ neemt toe

Ter ere van haar 75-jarig jubileum herhaalde weekblad Margriet de geloofs-enquête die ze eerder hield in 1969 en 2009.

Geloofsenquete

Opvallendste uitslag: ondanks dat steeds minder vrouwen aangeven gelovig te zijn, gelooft een steeds groter percentage in ‘iets’ na de dood.