kinderen zorgen

Cursus helpt jonge mantelzorgers

Gezinnen die te maken hebben met langdurige ziekte en/of beperking in hun gezin zijn met recht trots dat ze het thuis zelf redden. Kinderen, die in deze gezinnen opgroeien, hebben vaak een hechte band met hun ouders, broers en zussen. Ook zijn ze vaak zelfstandiger en meer volwassen dan leeftijdsgenoten. Dat is toch mooi meegenomen

Hóe gaan we meer en langer voor elkaar zorgen?

Een dag na het verschijnen van het zorgakkoord heeft staatssecretaris Van Rijn de plannen van het kabinet voor de toekomst van de langdurige zorg bekend gemaakt. Het plan doet een groot appél op mantelzorg en zorgvrijwilligers, maar de vraag blijft hoe zij dat voor elkaar krijgen.

Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorger en Vrijwilligerszorg maakt zich zorgen dat er in deze plannen geen aandacht is voor de positie en ondersteuning van deze informele zorgverleners. Veel mensen zorgen als mantelzorger of zorgvrijwilliger voor hun partner, ouder, kind of buur, maar dat gaat niet vanzelf en het kan ook zwaar zijn. Zeker wanneer mensen de zorg combineren met een baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

220 duizend mantelzorgers zwaar belast

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder 50- tot 65-jarigen bevinden zich de meeste mantelzorgers, maar de 85-plussers geven met 24 uur per week de meeste mantelzorg.

Kinderen van zieke ouders banger en somberder

Kinderen met een chronisch zieke ouder blijken meer angsten, teruggetrokkenheid, somberheid en lichamelijke klachten te vertonen dan andere kinderen. Agressief en regeloverschrijdend gedrag komt bij deze kinderen juist zelden voor. Dit concludeert Dominik Sieh.

65-plussers verdienen bij door andere senioren te ondersteunen

De financiële positie van de grootste pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van dit jaar wederom verslechterd. De pensioenen van talrijke gepensioneerden worden dan ook naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd gekort. 65-jarige Nederlanders kunnen echter de achteruitgang van hun pensioen aanvullen door hun eigen leeftijdsgenoten als professionele mantelzorger te ondersteunen.